instagram facebook

שם> בָּטִי

גיל> 3 שנים.

תפקיד> סוללת מחמד.

תחביבים>

לרדוף אחרי כלבי בטריה אחרים.
לחפור באדמה.
לחפש מערות סודיות.

ממה אני עשוי?

גוף>
סוללה 9V, שמשה בעברה לגלאי עשן.

זנב>
חוט חשמל מצופה PVC.

הכר את הדמויות