instagram facebook

שם> דנדי ספרינג

גיל> 132 שנים

מקצוע>

בריסטה ובעל בית הקפה JAVABEAN

תחביבים>

לחבר מעגלים חשמליים, לצבוט את היד של מי שמשחק איתו, לעשות שכיבות שמיכה.

ממה אני עשוי?


ראש>
מחבר קרוקודיל

ידיים>
קפיצים של עט

הכר את הדמויות