instagram facebook

שם> הלנה שטקר

גיל> 203 שנים

מקצוע>

אושיית רשת, יצור אלקטרוני
היחידה עם שתי רגליים , המעניקות לה יתרון אבלוציוני משמעותי ,אשר מבוזבז על הסתובבות בקניון.

תחביבים> שופינג

ממה אני עשוי?

גוף>
תקע ישראלי ללא הארקה, שימש לטלפון נייח אלחוטי

ראש>
מחבר הטענה לסוללה 9V

שני ברגים.

הכר את הדמויות