instagram facebook

שם> מתנאל ברגר

גיל> 54.2

מקצוע>

מטיף משוגע.
מגובס כולו כי נפל מצוק בזמן שניסה להטיף על ה-METADATA הגדול שבשמיים.

תחביבים>  להטיף

ממה אני עשוי? 

גוף>
צינור פליז כפות

ידיים>
חוט חשמל ובדיל הלחמה

ראש>
מחבר יבש לחוטי חשמל מופשט מעטיפת הפלסטיק שלו

שיער>
קפיץ

הכר את הדמויות